Formularz KRS-ZN

Formularz, który służy do zgłoszenia informacji o przyjęciu sprawozdania finansowego dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Formularz KRS-ZM

Formularz, za pomocą którego zgłaszane są zmiany dotyczące przedmiotu działalności (załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).

Formularz KRS-ZK

Formularz za pomocą którego zgłaszane są zmiany w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmiany dotyczące sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20).

Formularz KRS-Z20

Formularz podstawowy, który służy do identyfikacji organizacji (podaje się w nim m.in. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres itp.) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.